bowne bowne/denmark/copenhagen (1)

Angélique Espensen er cand.mag. i japansk, og hun er ansat ved Lionbridge. Hun har i en periode boet i Japan (Chubu) ...