bond university bond university (3)

Nina Kromann er master i journalistik og MBA, og hun er ansat ved Kellogg. Hun har i en periode boet i Tyskland ...

Anders Thelborg er cand.merc., og han er ansat ved Bristol Myers Squibb ...

Daniel Chabert, og han ejer Drinkworld.dk. Han bor i Australien (Queensland) ...