bolton evening news bolton evening news (1)

Anders Thisted (afdød), og han var tidligere ansat ved Billed Bladet ...