blekingesjukhuset blekingesjukhuset/karlshamn (1)

Margrethe Zuckow Oxholm (afdød) var speciallæge i anæstesiologi, og hun var i en periode ansat ved Blekingesjukhuset ...