birmingham women s hospital birmingham women s hospital (1)

Dorthe Crüger er cand.med. og ph.d., og hun er ansat ved Sygehus Lillebælt ...