bergen museerne kode bergen museerne (kode) (1)

Karin Hindsbo er cand.mag. i kunsthistorie og idéhistorie, og hun er ansat ved Nasjonalmuseet ...