berendsen berendsen/textil service (2)

Martin Sattrup Christensen er civiløkonom, og han er ansat ved Berendsen ...

Anna Thygesen er erhvervssproglig korrespondent, akademiøkonom, forfatter og foredragsholder, og hun er ansat ved ...