bell labs bell labs (4)

Flemming Woldbye (afdød) var dr.phil ...

Ivan Stensgaard er ph.d. i fysik, og han har tidligere været ansat ved Aarhus Universitet ...

Ivar Balslev er cand.polyt., lic.techn. og dr.phil., og han er ansat ved Scape Technologies ...

Bjarne Stroustrup er opfinder af programmeringssproget C++, cand.scient. i matematik og datalogi samt ph.d ...