baltic internet group n v baltic internet group n v (3)

Flemming Edsberg er advokat, og han ejer Telenor. Han bor på Cypern ...