ballingsløv ballingsløv/sydøstasien (1)

Carsten B. Andersen, og han er ansat ved Ballingslöv. Han har i en periode boet i Thailand ...