bæ systems bæ systems (1)

Ole Simon Petersen (afdød) var værktøjsmager og civilingeniør, og han ejede i en periode S. P. Radio ...