b og w b og w (17)

Chang Ho Kim er skibsingeniør, og han har i en periode været ansat ved B og W ...

Torben Erikstrup er skibsingeniør, og han har i en periode været ansat ved Danyard ...

Christian Hunderup (afdød), og han var i en periode ansat ved B og W. Han boede i en periode i Thailand ...

Kjeld Amann er HD, og han har i en periode været ansat ved Viking Life Saving Equipment ...

Max E. Nielsen (afdød) var cand.polyt., og han var i en periode ansat ved MAN Diesel og Turbo ...

Jørn Ole Jørgensen er produktionsingeniør, og han har i en periode været ansat ved If ...

Erling Christoffersen er skibssnedker, møbelarkitekt og tegnestueindehaver, og han har været iværksætter hos ...

Jens Arild Nielsen er civilingeniør med skibsbygning som speciale, og han har i en periode været ansat ved Dannebrog ...

Mogens Hugo er civilingeniør og MBA i finans, og han har i en periode været ansat ved C. W. Obel ...

Gorm Høyen Nielsen er civilingeniør, og han har tidligere været ansat ved B og W ...

Bjarne Gårdsvoll er maskinmester og forfatter, og han har i en periode været ansat ved B og W. Han er født i Norge ...

Sven Erik Lystbæk er cand.polit., og han har et tillidshverv hos vP Securities. Han ejer (ferie)bolig i Frankrig ...

Peder Helweg er ingeniør, og han har i en periode været ansat ved Gildemeister ...

Karl Albert Rasmussen er teknikumingeniør, cand.polyt. og pilot, og han har i en periode været ansat ved B og W ...

Lars Holmblad er maskiningeniør, og han har i en periode været ansat ved MAN Diesel & Turbo ...

John Madsen er cand.merc., og han er ansat ved Shardon. Han bor i Schweiz ...

Jan Bonde Nielsen er gartner og forfatter, og han har et tillidshverv hos Africa Conservation Fund ...