askov højskole askov højskole (12)

Henning Dochweiler er cand.mag. i tysk og engelsk, og han har i en periode været ansat ved Askov Højskole ...

Hans Brandgaard Jensen (afdød), og han ejede i en periode Virkelyst. Han boede i Norge som voksen ...

Inge Bjørn er væver og forfatter, og hun har i en periode været ansat ved Askov Højskole ...

Lasse Ellegaard er journalist og forfatter, og han har i en periode været ansat ved Information ...

Jørgen Schou Pedersen (afdød) var tidl. malermester, og han studerede tidligere ved Syddansk Erhvervsskole Odense Vejle ...

Helle Abildgaard er maler og væver, og hun har i en periode været ansat ved Cirkus Benneweis ...

Hans Mortensen (afdød), og han var i en periode ansat ved Vejstrup Efterskole ...

Niels Juul Højlund er cand.mag ...

Finn Riber Jensen (afdød) var cand.theol., og han var i en periode ansat ved Vejen Kommune ...

Bertel Haarder er cand.scient.pol. og forfatter, og han har i en periode været ansat ved den danske regering ...

Niels Jørgen Ebbensgaard er cand.oecon., og han har tidligere været ansat ved Stålvalseværket ...

Jørgen Knudsen er forfatter og foredragsholder, og han har i en periode haft et tillidshverv hos Dansk PEN ...