arctic consultant group arctic consultant group (2)

Jørgen Kristian Nielsen er civilingeniør, og han har i en periode været ansat ved Niras ...

Henrik Mai er B.Sc, Civil engineering, og han har i en periode været ansat ved Niras ...