alectia alectia (10)

Jørgen Tvilstegaard er civilingeniør, og han har i en periode ejet Hauch og Tvilstegaard ...

Urs Wagner er bygningskonstruktør og arkitekt MAA, og han har i en periode været medejer af Bascon ...

Mette Seifert er civilingeniør samt HD i organisation og ledelse, og hun er medejer af M7 Real Estate ...

Kenth Kjærsgaard er el ingeniør, og han er ansat ved Alectia. Han har i en periode boet på Grønland ...

Niels Ole Karstoft er MBA og HD i afsætningsøkonomi, og han er ansat ved Alectia ...

Christian Berg er ingeniør, og han er ansat ved Christian Berg. Han ejer (ferie)bolig i Sverige ...

Peter Spøer er MSc, Structural Engineering, og han er ansat ved Jeudan. Han har tidligere boet i Afrika som voksen ...

Per Viking Hansen er tidl. selvstændig, og han er ansat ved Alectia. Han har tidligere boet i England som voksen ...

Finn Rolf Jacobsen er civilingeniør, og han har i en periode været ansat ved Honeywell / VVS ...

Jens Moberg er HD i afsætning, og han har et tillidshverv hos Grundfos. Han har i en periode boet i USA ...