abb abb/schweiz/zürich (2)

Hans Tarp er elinstallatør, og han har tidligere været ansat ved ABB. Han har tidligere boet i Schweiz som voksen ...

Kaare Vagner er smed og maskinmester, og han har i en periode været ansat ved Adtranz ...