århus universitet århus universitet/laboratorium for biomolekylær nmr spekstroskopi (1)

Niels Chr. Nielsen er ph.d., og han har i en periode været ansat ved Aarhus Universitet ...