århus universitet århus universitet/institut for økonomi/institut for virksomhedsledelse (2)

Ole Øhlenschlæger Madsen er dr.oecon., og han har i en periode været ansat ved Aarhus Universitet ...

Bendt Rørsted (afdød) var dr.oecon., og han var i en periode ansat ved Aarhus Universitet. Han boede i en periode i USA ...