århus universitet århus universitet/institut for molekylærbiologi og genetik (9)

Jørgen Kjems er ph.d. i biostrukturkemi, og han er ansat ved Aarhus Universitet. Han har tidligere boet i USA ...

Erik Østergaard Jensen er cand.scient. i biologi og ph.d., og han er ansat ved Aarhus Universitet ...

Torben Heick Jensen er ph.d. i molekylærbiologi, og han er ansat ved Aarhus Universitet ...

Gregers Rom Andersen er ph.d. i makromolekylær krystallografi, og han er ansat ved Aarhus Universitet ...

Jens Stougaard er cand.agro., og han er ansat ved Aarhus Universitet ...

Xuebing Xu er kandidat i levnedsmiddelteknologi og doktor/kemiingeniør, og han er ansat ved Aarhus Universitet ...

Niels Chr. Nielsen er ph.d., og han har i en periode været ansat ved Aarhus Universitet ...

Morten Rytter Sunesen er ph.d., og han er ansat ved Sophion Bioscience. Han har i en periode boet i Frankrig ...

Brian F. C. Clark (afdød) var ph.d. og doktor, og han var i en periode ansat ved Aarhus Universitet ...