århus universitet Århus Universitet/Institut for Mikrobiel Økologi (1)

Michael Kühl er cand. scient i biologi og ph.d. i mikrobiologi, og han er ansat ved Københavns Universitet ...