århus universitet århus universitet/det sundhedsvidenskabelige fakultet (7)

Jens Cosedis Nielsen, og han er ansat ved Skejby Sygehus. Han har i en periode boet i Tyskland (Sachsen) ...

Leif Østergaard er dr.med., ph.d. og cand.scient., og han er ansat ved Danmarks Grundforskningsfond ...

Henrik Nedergaard er cand.scient.pol., og han er ansat ved Diabetesforeningen. Han har i en periode boet i Irak ...

Kimmo Jensen er dr.med., og han er ansat ved Aarhus Universitet. Han er født i Finland ...

Lars Iversen er forskningsoverlæge, lektor og dr.med., og han er ansat ved Skejby Sygehus ...

Bjarne Møller Madsen er dr.med., og han er ansat ved Århus Sygehus. Han har tidligere boet i England som voksen ...

Francesco d'Amore er overlæge, dr.med., og han er ansat ved Aarhus Universitet. Han er født i Italien ...