århus sygehus Århus Sygehus (21)

Lisbeth Balslev er sygeplejerske og sopran, og hun har været iværksætter hos Rumæniensprojektet af 1992 ...

Eskild Winther Henneberg er speciallæge i karkirurgi og thoraxkirurgi, og han har tidligere været ansat ved Viborg ...

Poul Hjortkjær Pedersen er cand.med., og han har i en periode været ansat ved Herlev Hospital ...

Ulrik Baandrup er læge og ph.d., og han er ansat ved Sygehus Vendsyssel. Han har i en periode boet i England ...

Birte Buch Jepsen er fysioterapeut og tidl ...

Aase Storm Jensen er sygeplejerske, og hun har i en periode været ansat ved Holbæk Sygehus ...

Arbejdsiver. For et år siden begyndte Kristine Suppli Laursen at overveje et job i Norge fremfor arbejdsløshed i Danmark. Nu tager hun og tre andre nyuddannede sygeplejesker af sted. ...

Georg Emil Cold er dr.med., og han har i en periode været ansat ved Århus Sygehus ...

Jørgen Lauritzen er speciallæge i ortopædisk kirurgi og dr.med., og han har i en periode været ansat ved Århus Sygehus ...

Jørgen Sloth Nielsen er cand.med ...

Bente Scharff Smith er sygeplejerske, og hun har i en periode været ansat ved Sygepleje og Radiografskolen ...

Leif Mosekilde er dr.med., og han er ansat ved Aarhus Universitet. Han har i en periode boet i Saudi Arabien ...

Poul Kjer (afdød) var dr.med., og han var i en periode ansat ved Gentofte Hospital. Han boede i USA som voksen ...

Martin Koenig er speciallæge i røntgendiagnostik, og han har i en periode været ansat ved Århus Sygehus ...

Niels Jørgen Secher er gynækolog, og han er ansat ved Hvidovre Hospital ...

Per Henrik Hansen (afdød) var speciallæge i neurologi og tidligere selvstændig praktiserende speciallæge, og han var i ...

Leslaw Maria Uzarski er anæstesiolog, og han er ansat ved Hobro Sygehus ...

Ole Thomsen er cand.rer.soc., og han er ansat ved Region Midtjylland. Han er medejer af ejendom i Tyskland ...

Anders Odgaard er dr.med., og han er ansat ved Århus Sygehus. Han har i en periode boet i England ...

Kræftsyge strømmer til eksperimentel behandling med systemets opbakning og penge i ryggen. Men der er stadig syge, der på lykke og fromme og for egen regning drager til bl.a. Kina, og de har brug for hjælp, mener Kræftens Bekæmpelse. ...

Seks årige Laura er netop vendt hjem i god behold til Rødding ved Viborg efter godt og vel seks ugers behandling mod en ...