århus kommune århus kommune/jobcenter/århus (1)

Reza Taremian er skibsbygger, og han har tidligere været ansat ved Aarhus Kommune. Han er født i Iran ...