århus kommune århus kommune/jobcenter/århus centrum (1)

Bünyamin Simsek er bygningskonstruktør, og han er ansat ved Aarhus Kommune. Han er født i Tyrkiet ...