århus amts forsorgshjem og misbrugscenter århus amts forsorgshjem og misbrugscenter (1)

Mogens Bagger er socialoverlæge, og han har i en periode været ansat ved Nordjyllands amt ...