ålborg universitet ålborg universitet/institut for bygningsteknik (2)

Willi Hansen er cand.polyt. og ph.d., og han har i en periode været ansat ved Aalborg Universitet. Han bor i USA ...

Palle Thoft Christensen er civilingeniør og ph.d., og han har i en periode været ansat ved Aalborg Universitet ...