åbo akademi Åbo Akademi/Handelshøgskolan (1)

Erik Johnsen (afdød) var oecon.dr. og dr.h.c., og han var i en periode ansat ved Copenhagen Business School (CBS) ...