3i 3i/Danmark (1)

Steffen Thomsen, og han er ansat ved 3i. Han har tidligere boet i England som voksen ...