365 media scandinavia 365 media scandinavia (2)

Hermann Haraldsson er cand.merc., og han er ansat ved Boozt. Han er født på Island (Reykjavik) ...

Svenn Dam, og han er ansat ved Metro International. Han har tidligere været grænsependler til London (England) ...