ümit gezder ümit gezder (25)

Nej, du har jo netop ikke opbrugt dine 90 dage ...

Du kan få din kat med, hvis du får et EU dyrepas til den. Tyrkiet kræver de samme vaccination mv ...

Muligvis kræver Bulgarien at man har EU opholdskort eller anden opholdsret, før man kan blive tilmeldt ...

EKSTRAORDINÆR ANSØGNING OM SKATTEFRITAGELSE ML DANMARK TYRKIET Såfremt ansøgeren kan dokumentere, og vedlægge ...

Få testamentet oversat af en oversætter, som er godkendt af de tyrkiske myndigheder. Vælg en oversætter i Danmark ...

Værnepligten ophører nu ved det fyldte 41. år, så med din alder vil du ikke blive indkaldt ...

Der er ikke andre muligheder end planlægning, hvis du ikke vil gennem bøvlet med en opholdstilladelse ...

For ikke kommerciel sejlads med båd under fremmed flag gælder følgende Når man ankommer med privat lystbåd (båd med ...

Efter de nye regler for opholdstilladelse bortalder en opholdstilladelse ved ophold udenfor Tyrkiet i mere end 120 dage ...

Når din søster havde bopæl i DK, da hun døde, har den danske skifteret kompetence til at behandle dødsboet, og det er ...

Hvis du følger disse grundregler, burde det være sikkert Se både ejendommen og en kopi af det nuværende skøde, og tjek ...

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du udfylde og indsende blanket 04.029 til SKAT ...

Nej, en dansk statsborger, uanset køn, vil ikke på noget tidspunkt automatisk få opholdstilladelse i Tyrkiet ved at ...

Man skal inddele året i 180 dages perioder ...

UDLANDSXPERTERNE NYE INDREJSEREGLER/OPHOLD Du har opholdt dig i Tyrkiet i en sammenhængende periode på 144 dage, så ...

Der er ikke nogen særlig tyrkisk lov, som dækker tyveri af kreditkort ...

Hidtil har myndighederne alene krævet, at den tyrkiske ægtefælle skrev under på at påtage sig forsørgelsen, og ...

Hvis du vil indføre en kat som kæledyr til Tyrkiet for et midlertidigt ophold skal du sørge for følgende 1) bevis for ...

Hvis man udebliver fra retten, når man er indkaldt som vidne, vil det blive betragtet som at give falsk forklaring, og ...

Du kan ikke få en dom, der tvinger din fhv. arbejdsgiver til at skaffe dig en arbejdstilladelse ...