klaus vilner klaus vilner (22)

Når din nuværende ægtefælle ikke er (tinglyst) medejer af ejendommen ifølge skødet, skal der ikke foretages skifte i ...

Den stigende bilkørsel i Paris er årsag til en del forureningsproblemer. Bystyret i Paris har derfor bestemt, at man kun må køre i sin bil i Paris gader hver anden dag. ...

I Frankrig har man en avancebeskatning på fortjeneste ved realisation af værdipapirer (obligationer og aktier m. v.), og denne beskatning gælder ved fortjeneste af såvel franske som udenlandske værdipapirer. ...

Skattecentret i Draguignan er begyndt at udsende såkaldte "propositions de rectification" vedrørende skatteårene 2011 og 2012 til skatteydere, der modtager danske ratepensioner, hvor centret henregner rent privattegnede danske ratepensioner som "pension, retraite, rente". ...

Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling ...

Den franske jurist Marjorie Devisme har skrevet en interessant artikel om den fransk – marokkanske dobbeltbeskatningsoverenskomst. ...

Lovændringen har virkning allerede fra og med indkomståret 2013, og man kan altså få den danske ejendomsværdiskat nedsat allerede fra og med den 1. januar 2013. ...

Det franske finanslovsforslag for året 2014 indfører en forhøjet beskatning, der får betydning for privattegnede danske ratepensioner fra før 1998 ...

Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det sig udtryk i udlodning af pæne aktieudbytter til aktionærerne. På denne baggrund skal jeg hermed komme med en opdatering af reglerne for den danske skat af disse værdipapirinvesteringer, hvis man bor i Frankrig. ...

Hermed svar på det stillede spørgsmål I Frankrig findes der to former for ejendomsskatter, dels taxes foncières, der ...

Luxembourg har indtil for nylig været et af de få lande i Europa, hvor Danmark ikke endnu var kommet igennem med, at Danmark kan få skatten af ens danske pensioner, hvis man flytter til landet. Men det er der nu sket en ændring i. ...

Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster ...

Tidligere folketingsmedlem Søren Krarup har skrevet en kommentar i Berlingske Tidende den 23 ...