bent bülow bent bülow (1)

Jeg kan bekræfte Annet´s påstande, i det jeg er i besiddelse af doku menter der klart og tydeligt beviser at Mariann og ...