emily pritchard emily pritchard (1)

Emily Pritchard (afdød) var kunstmaler. Hun boede tidligere i Canada som voksen ...