betty knox seith betty knox seith (1)

Betty Knox Seith (afdød) var dyrlæge, og hun var i en periode ansat ved Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS) ...