annette vasstrøm annette vasstrøm (1)

Annette Vasström er mag.art. i europæisk etnologi, og hun er ansat ved Nationalmuseet ...