annette hartung annette hartung (1)

Annette Hartung er civilingeniør, og hun har tidligere haft et tillidshverv hos Bygningskultur Foreningen i ...