Seneste poster om finansiering (aspekt) - 24 i alt

Martin L. Olesen, og han er ansat ved Landsbanki. Han har i en periode boet på Island (Reykjavik) ...

Jacob Funk Kirkegaard er ph.d. i political economy, og han er ansat ved Peterson Institute for International Economics ...

Allan Brink er bachelor og MBA samt selvstændig, og han har i en periode været ansat ved Citi ...

Frank Kristensen er cand.polit., og han er ansat ved Vestjysk Bank. Han har i en periode boet på Grønland ...

Erik F. Nielsen er kandidat i økonomi, og han er ansat ved UniCredit. Han har i en periode boet i England ...

Mads Steenberg, og han er medejer af Accunia Fondsmæglerselskab. Han har tidligere boet i Tyskland (Bayern) som voksen ...

Bjørn Høi Jensen er cand.polit., og han har et tillidshverv hos Center for Politiske Studier (CEPOS) ...

Tage Fabrin Brasted er cand.merc., og han er ansat ved Dansk Portefølje. Han har i en periode boet i England ...

Sven Erik Lystbæk er cand.polit., og han har et tillidshverv hos vP Securities. Han ejer (ferie)bolig i Frankrig ...

Lars Kroijer er BA i økonomi, MBA og forfatter, og han har været iværksætter hos Holte Capital. Han bor i England ...

Claus Gregersen, og han er ansat ved Carnegie Bank. Han har i en periode boet i England ...

Michael Kaa Andersen er cand.merc., og han ejer Basisbank. Han ejer (ferie)bolig i Frankrig ...

Lotte Østergaard er revisoruddannet, og hun er ansat ved Danske Bank. Hun har i en periode boet i Luxembourg ...

Peter Straarup er HD i regnskabsvæsen, og han er ansat ved Danske Bank. Han har i en periode boet i USA ...

Ole Thisgaard Olesen er bankuddannet, og han er ansat ved Sparekassen Vendsyssel ...

Knud Prebensen er civilingeniør, og han har i en periode været ansat ved Cowi ...

Ib Glud Konradsen, og han har i en periode været ansat ved Danmarks Nationalbank ...

Eric F. Michelsen, og han er ansat ved CFH Group. Han har tidligere boet i England som voksen ...

Jan Henningsen er bankuddannet, og han er medejer af Express Housing. Han har tidligere boet i Singapore som voksen ...

Jeg drømmer om at arbejde i Dubai og får en karie der. Jeg er uddannet som bank rådgiver ...

Lars Seier Christensen, og han er ansat ved Saxo Bank. Han har i en periode boet i Schweiz ...

Lars Christian Brask, og han er ansat ved Artha Kapitalforvaltning. Han har i en periode boet i England ...

Steen Parsholt er M.sc ...