http Http//Www.massoud.dk (1)

Massoud Fouroozandeh er cand.theol. og forfatter, og han er ansat ved Church of Love ...