http Http//Www.manniche.org (1)

Lise Manniche er ægyptolog, ph.d. og forfatter, og hun er ansat ved Papyrus ...