http http://www.maleneheerup.dk (1)

Malene Heerup er kunstmaler, og hun har i en periode studeret ved Parsons School of Design ...