http http://www.interior.gob.es/extranjeria 28/regimen general 189/tarjeta de identidad de extranjero 205?locale=es (1)

Tidligere fik vi spansk residencia kort i lighed med spaniernes DNI kort ...