http http://www.helenegjerris.dk (1)

Helene Gjerris er mezzosopran, og hun er ansat ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole ...