http http://www.frankrigferie.dk (1)

Finn Blaavand, og han er ansat ved Difko. Han ejer (ferie)bolig i Frankrig ...