http Http//Www.flemmingrodian.dk (1)

Flemming Rodian (afdød) var maler og billedhugger, og han studerede tidligere ved Det danske studenterhus ...