http http://www.dr.dk/nyheder/politik/bertel hårder USA har svigtet de vestindiske øer (1)