http Http//Www.brahin Klinker.com/Articles/Domicile_dk.html (1)

I medfør af § 102 i Den Franske Civillovbog er en fast bopæl med hensyn til udøvelsen af borgerrettigheder og pligter ...