http http://thilsted.co (1)

Steffen Thilsted er msc. Economics and Marketing, og han er ansat ved Birdback. Han bor i England ...