http Http//Michælrohde.dk (1)

Michael Rohde er cand.merc., bachelor i psykologi, drømmeforsker og forfatter. Han har tidligere boet i USA ...