http http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire abroad/state pensions abroad/index_da.htm (1)

Regn med LANG tids ventetid hos Internation Pension hos Udbetaling Danmark Sortemosen i Allerød ...